woensdag 9 april 2008

1 May, the mission starts

Op 30 April 2008 begint mijn reis naar Zuid-Afrika. Ik ga daar 2 jaar lang werken voor de 'Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatse Dagen'.

Dit is de herstelde kerk van onze Hemelse vader en Jezus Christus. Deze herstelling volgde op de verschijning, in 1820, van God, de Vader, met Zijn Zoon, Jezus Christus, aan de toen 14-jarige Joseph Smith. Dit was de Profeet: een ziener en openbaarder van God. 'Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten,de profeten' (Amos 3:7). Profeten hebben door de eeuwen heen vaak gebeurtenissen van tevoren aangekondigd. Maar belangrijker is hun taak om te getuigen van Christus en de mensen te leren wat het doel van hun bestaan is. Jezus leidt zijn kerk vandaag de dag door middel van openbaring aan een profeet op aarde. Onze hedendaags profeet is: President Thomas S. Monson.

Ik weet dat God en zijn zoon Jezus Christus leeft en begrijp zijn plan: het plan van geluk, steeds beter. De liefde die ik voel als ik over hem leer en zijn voorbeeld volg, de mogelijkheid die ik heb hem te volgen en bij hem terug te kunnen keren geven mij zoveel geluk, hoop en zoveel meer.

Ik weet hoe belangrijk het is dit geluk te delen met anderen, omdat dit 'plan van geluk' voor iedereen is. En omdat God en Jezus Christus graag willen zien dat zijn kinderen voor hen kiezen, waardoor wij bij hen kunnen terug keren en veel geluk, liefde en zegeningen hier op aarde kunnen ontvangen en ervaren. Ik Heb daardoor een groot verlangen God en Jezus Christus te helpen en hun evangelie te versprijden, zodat iedereen de kans heeft te kunnen kiezen bij hem terug te kunnen keren!!

(Leer en Verbonden 18:15-16) En al ware het zo dat u al uw dagen arbeidde om dit volk bekering toe te roepen, en slechts één ziel tot Mij bracht, hoe groot zal dan uw vreugde met hem zijn in het koningrijk van mijn Vader! En nu, indien uw vreugde groot zal zijn met één ziel die u tot Mij hebt gebracht in het koninkrijk van mijn Vader, hoe groot zal dan uw vreudge zijn indien u vele zielen tot Mij brengt!

Voor meer informatie kun je mij vragen, of kijk op: www.kerkvanjezuschristus.nl

1 opmerking:

Elder Rijken zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.