zondag 27 april 2008

Afscheidsdienst, 27 april, 2008

Ik was heel erg zenuwachtig voor deze dag. Ik vond het erg bijzonder dat er zo veel familie en vrienden naar mijn dienst waren gekomen. Dank jullie wel daarvoor!!! Mega vet!!! Toen ik op het podium zat en uit mocht kijken over de grote groep mensen, over de honderd, voelde ik me heel gelukkig, het was een erg goede ervaring voor me dat te mogen mee maken. Het was echt genieten, ik voelde de geest heel erg goed en hij was constant aanwezig. Het was echt een super dag, we zijn nog met een grote groep naar me huis gegaan en het was erg gezellig. Ik wil nog alle mensen bedanken die hebben mee geholpen om de dienst en het eten klaar te maken.

Hieronder nog wat foto's; Als je op de foto's klikt worden ze groter, geld voor alle!!! Je mag ook een reactie achter laten, dat kan aan het einde van elke post!!!Tante Charo, Oma Rijken, Claudy, Elder Rijken, Tante Threes, Tante Anna en KeanuOme Johan, Tante Trees, Elder Rijken, Thysia, Vera, LisaElder Rijken en DaanStijn, Koos, Rebekka en Daan BogeartsElder Rijken and his Friend Alijandro


Foto's after party:Ik wilde ook graag een beknopte versie van me toespraak/getuigenis op mijn blog zetten:

Goede morgen broeders en zusters, familie en vrienden.

Ek is blij, jij is hier!!!

En nee ik heb geen spraakgebrek, nouja nog niet. Dit is afrikaans voor: Ik ben blij dat jullie hier zijn!

Maar ik ben echt blij dat jullie de moeite hebben gedaan om hier aan wezig te zijn. Dat doet me erg goed!

Als ik aan mensen vertel dat ik naar Zuid afrika ga om daar vrijwillig te werken voor onze kerk, dan vragen ze me altijd waarom ik dat doe?

Ik vertel ze dan dat ik God en Jezus Christus wil helpen om die mensen te zoeken, die meer over God en Jezus Christus en zijn evangelie willen leren. Zodat zij net als ik de kans hebben om het evangelie te aanvaarden en dus uiteindelijk terug te kunnen keren om bij onze hemelse vader te kunnen wonen. En om die mensen te vinden hebben de zendelingen veel geloof en doorzettings vermogen nodig.

Mijn geloof 2,5 jaar geleden was te vergelijken met dit ‘rietje’, als ik door dit rietje zou moeten adem halen dan zou ik snel buiten adem zijn. Mijn geloof dat er een God bestond was dus niet erg groot, maar hij was er wel! Dat ene kleine rietje gaf me het zetje om te willen weten of er een god bestond.

Zoals de meeste van jullie wel weten ben ik opgegroeit in de kerk, waardoor ik wel het een en het ander wist. Maar het was niet echt me eigen en had er geen echte gevoelens voor. Ik wist dat, als er iemand was die mij meer over God en Jezus Christus konden vertellen dat dat de zendelingen waren.

Elke maandag komen de zendelingen bij ons eten en naar het eten gingen we dan naar boven naar me kamer waar ik les kreeg en steeds meer leerde over Jezus Christus en onze Hemelse vader. Ik werd zo ethousiast om elke keer weer les te krijgen en meer te leren over God en Jezus Christus en hun plannen; waarom wij hier zijn, waar we vandaan komen, waar we naar toe gaan, samengevat het ‘plan van geluk’. Ik begreep steeds hun plannen beter en onbewust vergrote ik mijn getuigenis/geloof van het bestaan van God en zijn zoon Jezus Christus en hun ‘plan van geluk’. In een van de lessen werd ik uitgedagen om te gaan bidden en te vragen of God en zijn zoon Jezus Christus bestonden en te vragen of de dingen die ik had geleerd en gelezen, waar waren.

De zendelingen, Elder Schippers en Elder Steel, gingen dit vers aan mij voorlezen, die ik nu met jullie wil delen, hij staat in de Bijbel, 1 Jakobus 5-6, Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan alleen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt en het zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Want wie twijfelt lijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.

Deze tekst verteld mij dat wij allemaal de mogelijkheid hebben om dingen te vragen aan God, mits wij geloof hebben en niet twijfelen.

Mijn geloof/getuigenis was van tijd tot tijd gegroeit en ik twijfelde niet om te willen weten of God en Jezus Christus bestaan en dat alles wat ik had geleerd en in die periode had toegepast waar waren. Die avond ben ik gaan bidden, maar ik kreeg geen antwoord! En dat was voor mij erg moeilijk te begrijpen, omdat ik in geloof bad en niet twijfelde.

Ik voelde dat ik toch door moest gaan met het bestuderen van het envangelie, met vallen en opstaan zoals Br. Aukema cenior dat altijd zo mooi zegt. Mijn gedachtens en gedrag veranderde. Ik probeerde naar Christus te luisteren en zijn geboden te onderhouden. Het heeft mijn leven doelen gegeven, zelfs na dit leven, een leven met veel geluk maar ook beproevingen die minder leuk waren in 2 nephi: 2 -11 staat dat alles een tegenstelling moest hebben anders was er geen goed noch kwaad en zouden we nooit geluk kunnen ervaren. Ik heb nog vele avonden gebeden en uit eindelijk een jaar lang les gehad van de zendelingen.

Ik realiseer dat God en Jezus Christus mij al deze tijd hebben gesteund en dat ze mij al die tijd andwoorden hebben gegeven. Doordat ik elke keer de geest voel als ik over hun leer en hun geboden onderhoud. Dat geeft mij soms zo veel vreugde, hoop en kracht.

Jezus Christus is naar de aarde gekomen om een voorbeeld te zijn voor ons allemaal, hij heeft de manier laten zien waarop wij moeten leven en ander mensen moeten lief hebben en vreugde moeten ervaren. Hij heeft onze zonden op zich genomen, waardoor vergeving van onze zonde mogelijk is. Hij is aan het kruis gestorven en opgestaan. Hij verscheen daarna aan vele mensen en liet zien dat hij een onsterfelijk lichaam had van vlees en beenderen. Dit is een gave die aan ons allen is beloofd. Maar geeft geen garantie dat wij in zijn tegenwoordigheid zullen komen. Daarvoor moeten wij van onze zonden worden gereinigd. Hij is de enige weg om vergeving van onze zondes en schuldgevoelens te krijgen, waardoor wij in zijn tegenwoordigheid kunnen terugkeren. Ons doel op aarde is om vreugde te hebben en ons voor te bereiden op onze terug keer naar onze god. En er is zoveel meer... En doordat ik steeds meer begrijp en de kennis toepas in mijn leven ervaar ik die vreugde en geluk die van Christud komt.

Ik weet nu hoe belangrijk het is dit geluk te delen met anderen, omdat dit 'plan van geluk' voor iedereen is bestemd. En omdat God en Jezus Christus graag willen zien dat zijn kinderen voor hen kiezen, waardoor wij bij hen kunnen terug keren en veel geluk, liefde en zegeningen hier op aarde kunnen ontvangen en ervaren. Ik heb daardoor een groot verlangen God en Jezus Christus te helpen en hun evangelie te versprijden, zodat iedereen de kans heeft te kunnen kiezen bij hem terug te kunnen keren! En daardoor nog meer doelen, vreugde en zo veel meer te zullen hebben in en na dit leven.

Als ik terug kijk op de periode dat ik mijn roeping had gekregen tot nu, moest ik hard knokken en werd mijn geloof op vele manieren getest. Theoretisch zou mijn visum niet optijd klaar zijn geweest. Maar met doorzetting, geloof en veel bidden en steun van vrienden is het me toch gelukt samen met mijn Hemelse vader en Christus om de ambtenaren aan het werkt te krijgen, waardoor ik afgelopen woensdag een geweldige dag heb gehad, dat ik mijn visum op heb kunnen halen en daarna nog te mogen werken in de tempel, de huis van de heer. Dit zijn weer vele rietjes die mijn getuigenis versterkt en die mijn geloof groter maakt. Op zending zal ik nog vele beproevingen mee maken, maar ik weet waarom ik ga, en dit is de tijd die ik opoffer voor mijn God om hem te helpen en zijn kinderen te helpen. Ik ben blij voor de keuzevrijheid die wij hebben gekregen, dat ik mijn keuzevrijheid heb mogen gebruiken om voor mijn ‘verlosser’en mijn God te kunnen kiezen, waardoor ik zoveel geluk mag ervaren en zegeningen mag ontvangen. Dat ik ouders en broetjes en een zusje heb, familie en vrienden waar ik veel van hou. Dat ik te eten en een dak boven me hoofd mag hebben.

Ik ben blij om hier te kunnen staan dat ik mijn gevoelens heb kunnen uiten, dat het mijn geloof op dit moment versterkt. Ik hoop dat ik een enkel hart heb kunnen raken. Ik weet dat God en Jezus Christus leven, dat dit zijn enige kerk is met het volledige en herstelde evangelie. En dat ik straks mijn getuigenis met zoveel andere mensen kan delen en dat ik zelf enkele mensen mag zien, hoe zij voor Christus gaan kiezen en van hun geluk mag genieten.

(Leer en Verbonden 18:15-16) En al ware het zo dat u al uw dagen arbeidde om dit volk bekering toe te roepen, en slechts één ziel tot Mij bracht, hoe groot zal dan uw vreugde met hem zijn in het koningrijk van mijn Vader! En nu, indien uw vreugde groot zal zijn met één ziel die u tot Mij hebt gebracht in het koninkrijk van mijn Vader, hoe groot zal dan uw vreudge zijn indien u vele zielen tot Mij brengt!